C.E (Citta d' erte)

posted on 23 Nov 2012 11:03 by bf-wiki
C.E [ทูซซ์=ศิลปะปุระ][เอชลิค =ซิตต้า เดอร์ เออร์เต้]
 
 ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแฝดที่กั้นระหว่างปอร์โตและฟีนิกซ์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า 'นครแห่งศิลปะ' ศิลปินจากทุกแขนงล้วนเกิดขึ้นและโด่งดังขึ้นมา ณ ที่แห่งนี้ บ้านเมืองสิ่งปลูกสร้างแปลกตา ต่างสีสัน ทั่วทุกมุมเมืองเต็มไปด้วยผลงานศิลปะต่างๆ สร้างทัศนียภาพแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
 
    เขตที่อยู่อาศัยนั้นจะกระจายอยู่ตั้งแต่ชายแดนของเลมูเอลล่าไปจนสุดแผนที่เมือง เรียกได้ว่าทั้งตัวเมืองนั้นเป็นเขตที่อยู่อาศัยทั้งหมด เนื่องด้วยประชากร 90% ล้วนเป็นศิลปินจากทุกๆแขนง ตัวเมืองเองก็แบ่งออกเป็นเขตย่อยๆ
แบ่งไปตามกลุ่มศิลปะ ทัศนศิลป์,ปฏิมากรรม,การออกแบบ,กลอนกวี และดนตรีนาฏศิลป์ 
 
    โดยส่วนใจกลางเมืองนั้นจะเป็นเขต 'ศิลปะเสรี' ซึ่่งไม่จำกัดรูปแบบและประเภทของผลงาน และส่วนใจกลางของเขตศิลปะเสรีอีกที ก็จะเป็นเขต'เลอ บลังโก โซโล่' ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของศิลปินชั้นเลิศที่มีพรสวรรค์เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผลงานของพวกเขาจะมีราคาสูงมาก มีชื่อเรียกเล่นของคนในบลังโก โซโล่ ว่า 'ไวท์จัดจ์' 
เนื่องจากเมื่อถึงเทศกาลประกวดผลงานศิลปะประจำปี ซึ่งเป็นประเพณีของเมือง ผลงานทุกชิ้นจะถูกตัดสินโดยกรรมการทุกคน จากเลอ บลังโก โซโล่  ในภาษาเอชลิค บลังโก แปลว่า สีขาว จึงเป็นที่มาของชื่อนี้
 
 
    ส่วนที่มาของชื่อเมือง ซิตต้า เดอ เออร์เต้ นั้นมาจากชื่อของกลุ่มศิลปิน ที่เรียกได้ว่าเป็น 'ไวท์จัดจ์' รุ่นแรก
เป็นผู้วางผังเมือง และสร้างส่วนที่เป็น 'เขตศิลปะเสรี' ขึ้นมาบนพื้นที่ที่แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของปอร์โตและเลมูเอลล่า และคอยชักชวนศิลปินคนอื่นๆมาอยู่อาศัย
 
   หลังจากที่เขตศิลปะเสรีถูกก่อตั้งขึ้น และเมื่อเกิดยุคศิลปะเฟื่องฟูในอาณาจักรคราทอส จากเมืองเล็กๆ ก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ราชสำนัก ในสมัยนั้นเกิดความหวาดกลัวว่าจะก่อเกิดปัญหา เนื่องจากเป็น 'เมืองศิลปะเสรี' และผู้คนก็ทำตามใจตนเองเสียส่วนใหญ่ จึงใช้กำลังทหารควบคุมกดดันอยู่เป็นระยะ สุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วง ที่เรียกว่า 'การประท้วงศิลปะ' ที่เป็นการสร้างผลงานของศิลปินในรูปแบบของการประชดประชัน
ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นขนาดเหมือนจริงของกองทหารที่ประจำการตามประตูบ้าน
หรือกระทั่งภาพวาดที่ส่อเสียดล้อเลียนการกดดันของทางการ
 
 
ในช่วงนั้นผลงานเหล่านั้นได้รับเสียงตอบรับดีมากและเป็นที่นิยมจากคนทั่วทุกสารทิศ และภายหลังก็ได้รับฉายาว่าเป็น 'การประท้วงที่สร้างสรรค์ที่สุด' อีกด้วย
 
 
หลังการประท้วงเกิดขึ้น และทางราชสำนักในสมัยนั้นก็ได้รับแรงกดดันจากทุกฝ่าย ในปี 771 'เขตศิลปะเสรี'
และบริเวณโดยรอบก็ถูกกำหนดให้เป็นเมือง ภายใต้ชื่อ 'ซิตต้า เดอ เออร์เต้'
 
 
  แบบสำรวจประชากรในC.E พบว่า 82% ของพวกเขาต้องการให้กองทัพอากาศ (Air Force) ชนะการศึกครั้งนี้
 16% ต้องการให้ทัพทหารหลวง (Royal Millitary) ชนะ 2% ต้องการให้กองทัพเรือ (Navy) ชนะ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่แล้วมีพื้นฐานทางความคิดแบบอิสระเสรี 
 
 
 
  [การวิจารณ์ผลงานแบบไม่ละเอียดรอบคอบ] และ [การคัดลอกหรือดัดแปลงผลงาน] ล้วนผิดกฏหมายของที่นี่
 
 หากผลงานศิลปะใดๆ มาจากเขตศิลปะเสรี ชื่อเครดิตศิลปินจะเป็น C.E. ทั้งหมด